Happy Friendship Day 2022 Wishes in Marathi – मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा

Please follow and like us:

Friendship Day Wishes in Marathi – Friendship day is celebrated every year around the world on the first Sunday of August. Being able to rely on a friend in times of need and come to think of them as a family is a blessing. Friendship Day is a great opportunity to let your friends know how much they mean to you and make them smile. It will be celebrated on 7th August this year! From tying beautiful friendship bands to sending Friendship Day wishes in Marathi with your friends, celebrate the spirit of Friendship on this day!Friendship Day Wishes in Marathi

Friendship Day Wishes in Marathi

मैत्री जिवलगांचे दान
दोघांनी ही ठेवायचा असतो मान
मित्रा तूच तर आहेस माझी जान
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

‘मैत्री’ तुझी माझी जगा वेगळी
भांडण तंटे , रुसवाफुगवी आणि मारामारी
‘फ्रेंडशीप डे’ च्या शुभेच्छा!

“शत्रू असतील हजारो
मात्र तू मित्र असता बेफुकट
मरतील सारे”
‘फ्रेंडशीप डे’ च्या शुभेच्छा!

मैत्री म्हणजे दोन भिन्न व्यक्तीचा
बेधडक संवाद पण एका सोबत होते ते खास!
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“मैत्री ही संगीतावर आधारित आहे
ती सतत आपल्याला सुंदर गीत गात असते”
मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा

Friendship Day Wishes in Marathi

“ मित्रा तुझे शब्द माझे मन आहे,
तुझा श्वास माझी वाइन आहे,
तू माझ्यासाठी सर्वस्व आहेस.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“मैत्री आणि करुणा या गरजा आहेत,
चैनीच्या वस्तू नाहीत.
त्यांच्याशिवाय माणुसकी जगू शकत नाही.”
मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा

“प्रेम करण्यायोग्य हृदय ते आहे जे तुम्ही शांतपणे समजता.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“आपली बोटे ज्या प्रकारे गुंफतात ते नैसर्गिक आणि योग्य वाटते;
जणू काही आपल्या हातात हजारो आयुष्यातल्या भेटीच्या आठवणी आहेत.
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

Friendship Day Wishes in Marathi

“तिची साधी कमतरता माझ्यासाठी इतरांच्या उपस्थितीपेक्षा जास्त आहे.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“हे एक पूर्ण मानवी खात्री आहे की जोपर्यंत ते दुसर्या प्रेमळ,
काळजीवाहू माणसाच्या आरशात प्रतिबिंबित होत नाही
तोपर्यंत कोणीही स्वतःचे सौंदर्य जाणू शकत नाही
किंवा स्वतःच्या मूल्याची जाणीव करू शकत नाही.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

मैत्रीत दोन चार शिव्या
घातल्या शिवाय जमत नाही.
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

मैत्री धाडस केल्याशिवाय होत नाही.
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

Friendship Day Wishes in Marathi

“तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही ज्या क्षणी ताऱ्यांना
न पोहोचता स्पर्श करू शकता त्या क्षणी तुम्ही प्रेमात आहात.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“तुम्ही माझ्याशी इतके चांगले वागू नका;
मी इतक्या सहज मैत्रीत पडतो.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“मैत्री करणे खूप सोपे आहे,
मैत्रीत राहणे हे एक आव्हान आहे,
सोडून देणे हा सर्वात कठीण भाग आहे.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“खऱ्या मैत्री साठी कधीही वेळ किंवा स्थान नसते.
हे अपघाताने, हृदयाच्या ठोक्याने,
एकाच चमकणाऱ्या, धडधडणाऱ्या क्षणात घडते.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“अर्धवट मैत्री करण्याची माझी कल्पना नाही,
हा माझा स्वभाव नाही.
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“मैत्री कधीही नैसर्गिक मृत्यूने मरत नाही.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“जर तुम्हाला तुमच्या जीवनात
तुमची आवडती एखादी व्यक्ती सापडली
तर त्या मैत्रीला चिकटून राहा.”
‘फ्रेंडशीप डे’ च्या शुभेच्छा!

Friendship Day Wishes in Marathi

“मी तुझ्यावर प्रेम करतो
जसे काही गडद गोष्टींवर प्रेम केले पाहिजे,
गुप्तपणे, सावली आणि आत्मा यांच्यामध्ये.”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“एखाद्यावर मैत्री केले जाते
कारण एखाद्यावर प्रेम केले जाते.
मैत्री करण्यासाठी कोणत्याही कारणाची गरज नाही. ”
फ्रेंडशीप डे २०२२ च्या शुभेच्छा!

“मी व्यर्थ संघर्ष केला आहे.
ते करणार नाही. माझ्या भावना दडपल्या जाणार नाहीत.
मी तुझ्यावर किती उत्कटतेने कौतुक करतो
आणि प्रेम करतो हे सांगण्याची तू मला परवानगी दिली पाहिजे.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“प्रेमाला कोणाचीतरी गरज असते.
प्रेम म्हणजे एखाद्याचे वाईट गुण सहन करणे
कारण ते तुम्हाला कसे तरी पूर्ण करतात.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

Friendship Day Wishes in Marathi

“मी तिच्यावर तर्क, वचन, शांती, आशा, आनंद, सर्व निराशाविरूद्ध मैत्री केली.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“प्रेमात दोन गोष्टी असतात: शरीर आणि शब्द.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“जेथे महान मैत्री असते,
तेथे नेहमीच चमत्कार असतात.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“तुमचे हृदय तुटले असले
तरीही लोकांशी मैत्री करणे सुरू ठेवा.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“उत्कटतेने जग फिरते.
प्रेम फक्त एक सुरक्षित ठिकाण बनवते.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“जेव्हा तुम्हाला असे वाटते की ते तुमच्यासाठी योग्य आहे,
तेव्हा तुम्हाला असे वाटते की ते तुमच्यासाठी ठेवले होते,
तुम्ही कधीही वेगळे होऊ इच्छित नाही.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

Friendship Day Wishes in Marathi

“तुम्ही काय मिळवण्याची अपेक्षा करत आहात
याच्याशी दोस्तीचा काहीही संबंध नाही
फक्त तुम्ही काय देण्याची अपेक्षा करता जे सर्वकाही आहे ते.”
मैत्री दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा!

“तू कोण आहेस म्हणून मी तुझ्याशी दोस्ती करत नाही,
तर तुझ्याबरोबर असताना मी कोण आहे मला कळत नाही.”
‘फ्रेंडशीप डे’ च्या शुभेच्छा!

“मी मैत्रीवर विश्वास ठेवतो.
मला असे वाटते की ते तुम्हाला आदळते आणि तुमच्या खालून गालिचा बाहेर काढते
आणि लहान बाळाप्रमाणे दिवसाच्या प्रत्येक मिनिटाला तुमचे लक्ष वेधून घेते.”

Friendship Day Wishes in Marathi

“मैत्री ही नैसर्गिक गोष्ट आहे तरीही
शिस्त, एकाग्रता, संयम, विश्वास आणि मादकपणावर असणे आवश्यक आहे.

“मैत्री ही भावना नाही, ती एक सराव आहे.”
‘फ्रेंडशीप डे’ च्या शुभेच्छा!

Friendship Day Wishes in Marathi

national best friendship day wishes – friendship day wishes for boy bestie

friendship day images6

friendship day wishes for girl bestie – belated friendship day wishes

friendship day images7

happy international friendship day wishes – Friendship Day quotes in Marathi

friendship day images8

Friendship Day status in Marathi – Friendship Day slogans in Marathi

friendship day images9

Friendship Day shayari in Marathi – Friendship Day messages in Marathi

friendship day images10

Friendship Day images – Friendship Day photos – Happy Friendship Day 2022

friendship day quotes with images33

Friendship Day wallpaper – Friendship Day poster – Friendship Day pictures

friendship day quotes with images39

Must Read:Friendship Day Wishes in Bengali
Must Read:Friendship Day Wishes in Tamil
Must Read:Friendship Day Wishes in Telugu
Must Read:Friendship Day Captions for Instagram
Must Read:Friendship Day 2022 Wishes in English
Must Read:Happy Friendship Day Wishes in Hindi
Must Read:Friendship Day Speech in Hindi

Must Read:Friendship Day status videos to share on this special day 
Must Read:Happy Sisters Day Quotes in Hindi
Must Read:Happy Friendship Day images quotes status

tentaran google news

For more articles like, “Friendship Day Wishes in Marathi”, do follow us on FacebookTwitter, and Instagram. For watching our collection of videos, follow us on YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The content and images used on this site are copyright protected and copyrights vests with their respective owners. We make every effort to link back to original content whenever possible. If you own rights to any of the images, and do not wish them to appear here, please contact us and they will be promptly removed. Usage of content and images on this website is intended to promote our works and no endorsement of the artist shall be implied. Read more detailed ​​disclaimer
Copyright © 2022 Tentaran.com. All rights reserved.
× How can I help you?