Ganpati Bappa Songs in Marathi – गणपती बाप्पाची गाणी

Please follow and like us:

Ganpati Bappa Songs in Marathi – Ganesh Chaturthi will be celebrated on 31st August, on the 4th day if the Shukla Paksha of the Hindu month Bhadrapada. Devotees bring Ganesh idols in their homes and establish him for the next 10 days. They then worship him every day and offer prasad to him. They also invite their friends and families for Ganesh Darshan. On the 10th day, Ganesh’s idols are immersed in water. Devotees bid adieu to Ganpati Bappa requesting him to come back soon next year! It is believed Lord Ganesh takes away all the negativity and problems with him while granting good luck and prosperity to his devotees.Ganpati Bappa Songs in Marathi

Music is part of every celebration and so is it for Ganesh Chaturthi! Find below some popular Ganpati Bappa songs in Marathi to play during the festival!

Ganpati Bappa Songs in Marathi – Ganesh Chaturthi Songs

Gajananaa Gajananaa
गजानाना गजानना
पार्वती नंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय
गौरी पुत्र गजानना

देवंचा तू देव मोरया
गातो तुझे गुण गं
वाट नवी चालया तू तू
शक्ती चे वरदान

तुझे विन नाको दिन दयाला
माझ्या मन चि थेवी जान
घेउनी वस भारतीचा
चालु बाप्पा मोरया

बाप्पा मोरया मोरया
एकदंताय मोरया
मोरया मोरया
वक्रतुंडाय मोरया

गजानाना गजानना
पार्वती नंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय
गौरी पुत्र गजानना

गणपती बाप्पा मोरया
मंगलमुर्ती मोरया

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Ya Re Ya
या रे या सारे या
गजाननाला आळवूया
नाम प्रभूचे गाऊया
गणपती बाप्पा मोरया
मंगलमूर्ती मोरया

गुणगान तुझे ओठांवर राहू दे
चरणी तुझ्या हे जीवन वाहू दे
नाथांचा नाथ तू, मायेची हाक तू
भक्तीचा नाद तू, माऊली तुझी दया
उपकार तुझे सुखदायक सुखकर्ता

आधार तुझा तू तारण करता
तू माता, तूच पिता
तू बंधू, तूच सखा
आम्हावरी राहू दे माऊली तुझी दया

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Morya Morya
देवा तुझ्या दारी आलो गुनगान गाया
तुझ्या इना मानसाचा जन्म जायी वाया
हे देवा दिली हाक उध्दार कराया…
आभाळाची छाया तुझी समींदराची माया

मोरया मोरया मोरया मोरया…..
मोरया मोरया मोरया मोरया…..

ओंकाराच रुप तुझ चराचरा मंदी
झाड येली पाना संगी फुल तु सुगंधी
भगताचा पाठीराखा गरीबाचा वाली
माझी भक्ती तुझी शक्ती एकरुप झाली

हे देवा दिली हाक उध्दार कराया…
आभाळाची छाया तुझी समींदराची माया
मोरया मोरया मोरया मोरया…..
मोरया मोरया मोरया मोरया…..

आदी अंत तुच खरा तुच बुध्दी दाता
शरण मी आलो तुला पायावर माथा
डंका वाज दश दिशी गजर नामाचा
संकटाला बळ देई अवतार देवाचा

हे देवा दिली हाक उध्दार कराया…
आभाळाची छाया तुझी समींदराची माया
मोरया मोरया मोरया मोरया…
मोरया मोरया मोरया मोरया…

गणपती बाप्पा मोरया
मंगलमुर्ती मोरया
मोरया मोरया मी बाळ तान्हे
तुझीच सेवा करु काय जाणे
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी
मोरेश्वराबा तु घाल पोटी

 

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Ashi Chik Motyachi Maal
अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग
या चिक माळेला
रेशमी बावशार दोरा ग
माऊ रेशमाच्या दोऱ्यात
नौरंगी माळ ओविली ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग

अशा चिक माळेला
हिऱ्याचे आठ आठ पदर ग
अशी तीस तोळ्याची माळ
गणपतीला ग घातली ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग
गोऱ्या गणपतीला फुलून
माळ शोभली ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग

त्याने गोड हासुनी
मोठा आशीर्वाद दिला ग
चला चला करूया नमन
गणराया ला ग
त्याचा आशीर्वाद ने
करू सुरुवात शुभ करायला ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Majha Bappa
सोनं पावलांनी आले बाप्पा
शेंदूर मस्तकी लावून टिळा
सोन पावलांनी आले बाप्पा
शेंदूर मस्तकी लावून टिळा

माझा बाप्पा किती गोड दिसतो
माझा मोरया किती गोड दिसतो
माझा बाप्पा किती गोड दिसतो
माझा मोरया किती गोड दिसतो

सुंदर निरागस रूप हे तुझे
भक्तीत तल्लीन झाले मन माझे
सुंदर निरागस रूप हे तुझे
भक्तीत तल्लीन झाले मन माझे

तू विश्वाचा पालनहारी
किमया तुझी देवा आहे न्यारी
तू विश्वाचा पालनहारी
किमया तुझी देवा आहे न्यारी

माझा बाप्पा किती गोड दिसतो
माझा मोरया किती गोड दिसतो
माझा बाप्पा किती गोड दिसतो
माझा मोरया किती गोड दिसतो

माझा मोरया रं
तू विश्वाचा पालनहारी
किमया तुझी देवा आहे न्यारी
तू विश्वाचा पालनहारी
किमया तुझी देवा आहे न्यारी

सोनं पावलांनी आले बाप्पा
शेंदूर मस्तकी लावून टिळा
सोन पावलांनी आले बाप्पा
शेंदूर मस्तकी लावून टिळा

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Bappa Morya Re
एका वर्षांनी पाहुणा आला
आला माझे घरी
आगमनाची ओढ लागली
लागली माझे मनी,

त्याच्यासाठी मी मकर सजविला
सजवला फुलांनी
देव माझा बसल घरान
एका वर्षांनी

तूच सुखकर्ता तूच दु:खहर्ता
अवघ्या दिनांच्या नाथा
बाप्पा मोरया रे
बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा,

तूच सुखकर्ता तूच दु:खहर्ता
अवघ्या दिनांच्या नाथा
बाप्पा मोरया रे
बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा

गुलाल नारळ आणलाय तुला
आंब्याच्या पानांनी सजवीन तुला
सोन्याचा कळस वाहीन तुला
देवा नाचत गाजत आणेन तुला,

गुलाल नारळ आणलाय तुला
आंब्याच्या पानांनी सजवीन तुला
सोन्याचा कळस वाहीन तुला
देवा नाचत गाजत आणेन तुला

तुझ्या चरणाशी ठेवतो माथा मी
ठेव सदा सुखी आम्हाला
बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा,

तूच सुखकर्ता तूच दु:खहर्ता
अवघ्या दिनांच्या नाथा
बाप्पा मोरया रे
बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा

ओढ देवा तुझीच लागली आम्हाला
मोत्याचा हार देवा शोभतोय तुला
दरवर्षी तुझ्या आगमनाची अशीच
ओढ लागेल मला

ओढ देवा तुझीच लागली आम्हाला
मोत्याचा हार देवा शोभतोय तुला
दरवर्षी तुझ्या आगमनाची अशीच
ओढ लागेल मला,

तुझ्या विसर्जनाचीवेळी देवा डोळ्यांमधी
पाणी येतंय देवा माझ्या
बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा

तूच सुखकर्ता तूच दु:खहर्ता
अवघ्या दिनांच्या नाथा
बाप्पा मोरया रे
बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा.

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Tula Aalavita Jeevan Sarave
तुला आळवीता जीवन सरावे
अनंता तुझे रूप नेत्री भरावे

तुझे नाम ओठी, तुझा ध्यास चित्ती
तुझ्या दर्शनाने मिळे आत्मशांती
तुला अर्पितो ही पुजा भक्तीभावे

तुझ्यावीण अम्हां नसे कोण त्राता
अनाथास तू नाथ, तू विघ्‍नहर्ता
तुला संकटी मी सदाही स्मरावे

जगन्‍नायका रे नको अंत पाहू
मना मोही माया, किती काळ साहू
निराकार हे रूप साकार व्हावे

Sukhkarta Dukhharta
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया
गणपति बाप्पा मोर्या मंगल मूर्ति मोर्या
तुम्ही येता घरी आम्हा वाटे मजा
तुम्ही जाऊ नका आम्हा मिड़ते सजा
मोदक लाडू तुम्हाला द्या बुद्धि थोड़ी आम्हाला
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया
तुमची चाले पूजा भजन किर्तन
आई बाबांचे ना होतसे भांडन
हात जोड़ता तुम्हाला शांति लाभों आम्हाला
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया
आई बाबा विना ची मुले एकटी
उभे राहता तुम्ही त्यांचा पाठीशी
जाऊ नका तुम्ही गावाला चैन पड़े ना आम्हाला
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Bappa Morya Re
अष्टविनायका तुझा महिमा कसा
दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा

गणपती पहिला गणपती
मोरगावचा मोरेश्वर लई मोठं मंदिर
अकरा पायरी हो अकरा पायरी हो
नंदी कासव सभामंडपी नक्षी सुंदर
शोभा साजरी हो शोभा साजरी हो
मोरया गोसाव्यानं त्याचा घेतला वसा

गणपती दुसरा गणपती
थेऊर गावचा चिंतामणी
कहाणी त्याची लई लई जुनी
काय सांगू आता काय सांगू
डाव्या सोंडेचं नवाल केलं साऱ्यांनी
ईस्तार ह्येचा केला थोरल्या पेशव्यांनी
रमाबाईला अमर केलं वृंदावनी
जो चिंता हरतो मनातली तो चिंतामणी
भगताच्या मनी त्याचा अजुनी ठसा

गणपती तिसरा गणपती
सिद्धिविनायका तुझा सिद्धटेक गाव रं
पायावरी डोई तुझ्या भगताला पाव रं
दैत्य मधु-कैटभानं गांजलं हे नगर
ईष्णूनारायण गाई गणपतीचा मंतर
राकूस मेलं नवाल झालं
टेकावरी देऊळ आलं
लांबरुंद गाभाऱ्याला पितळेचं मखर
चंद्र सूर्य गरुडाची भवती कलाकुसर
मंडपात आरतीला खुशाल बसा

गणपती गणपती गं चौथा गणपती
बाई रांजणगावचा देव महागणपती
दहा सोंडा ईस हात जणू मूर्तीला म्हनती
गजा घालितो आसन डोळं भरून दर्शन
सूर्य फेकी मूर्तीवर येळ साधून किरण
किती गुणगान गावं किती करावी गणती
बाई रांजणगावचा देव महागणपती
पुण्याईचं दान घ्यावं ओंजळ पसा

गणपती पाचवा पाचवा गणपती
ओझरचा इघ्नेश्वर बाई लांब रुंद आहे मूर्ती
जडजवाहीर त्याचं काय सांगू शिरीमंती
डोळ्यामंदी माणकं हो हिरा शोभतो कपाळा
तहानभूक हरती हो सारा बघून सोहळा
चारीबाजू तटबंदी मधी गणाचं मंदिर
ओझरचा इघ्नेश्वर
इघ्नहारी इघ्नहर्ता स्वयंभू जसा

गणपती सहावा गणपती
लेण्याद्री डोंगरावरी नदीच्या तीरी
गणाची स्वारी तयाला गिरिजात्मज हे नाव
दगडमंदी कोरलाय भक्तिभाव
रमती इथं रंकासंगती राव हे जी
खडकांत केलं खोदकाम दगडांत मंडपी खांब
वाघ सिंह हत्ती लई मोठं, दगडांत भव्य मुखवट
गणेश माझा पुत्र असावा ध्यास पार्वतीचा
अन् गिरिजात्मज हा तिनं बनवला पुतळा मातीचा
दगड माती रूप देवाचं लेण्याद्री जसा

सातवा गणपती राया
महड गावाची महसूर
वरद विनायकाचं तिथं एक मंदिर
मंदिर लई सादसूद जसं कौलारू घर
घुमटाचा कळस सोनेरी
नक्षी नागाची कळसाच्या वरं
सपनात भक्ताला कळं
देवळाच्या मागं आहे तळं
मूर्ती गणाची पाण्यात मिळं
त्यानं बांधलं तिथं देऊळ
दगडी महिरप सिंहासनी या प्रसन्न मंगलमूर्ती
वरदानाला विनायकाची पूजा कराया येती हो
चतुर्थीला गर्दी होई रात्रंदिवसा

आठवा आठवा गणपती आठवा
पाली गावच्या बल्लाळेश्वरा
आदिदेव तू बुद्धिसागरा
स्वयंभू मूर्ती पूर्वाभिमुख
सूर्यनारायण करी कौतुक
डाव्या सोंडेचे रूप साजिरे
कप्पाळ विशाळ डोळ्यांत हिरे
चिरेबंद या भक्कम भिंती
देवाच्या भक्तीला कशाची भीती
ब्रम्हानंदी जीव होई वेडा की पिसा

मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया
मोरया मोरया मयूरेश्वरा मोरया
मोरया मोरया चिंतामणी मोरया
मोरया मोरया सिद्धिविनायक मोरया
मोरया मोरया महागणपती मोरया
मोरया मोरया विघ्नेश्वरा मोरया
मोरया मोरया गिरिजात्मजा मोरया
मोरया मोरया वरदविनायक मोरया
मोरया मोरया बल्लाळेश्वरा मोरया
मोरया मोरया अष्टविनायक मोरया

Ganpati Bappa Songs in Marathi

Ganraj Rangi Nachto
गणराज रंगि नाचतो
पायी घागर्‍या करिती रुणझुण
नाद स्वर्गी पोचतो

कटी पितांबर कसून भर्जरी
बाल गजानन, नर्तनास करि
तुंदिल तनु तरि चपल साजिरी
लावण्ये साजतो

नारद तुंबरु करिती गायन
करी शारदा वीणा वादन
ब्रम्हा धरितो, तालहि रंगुन
मृदंग धिमी वाजतो

देवसभा घनदाट बैसली
नृत्यगायने मने हर्षली
गौरीसंगे स्वये सदाशिव
शिशुकौतुक पाहतो

Must Read:Ganesh Chaturthi Bhajan in Marathi
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi 2022 Wishes in Hindi
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi 2022 Images Download
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi 2022 Wishes in Telugu
Must Read:Ganesh Chaturthi Captions
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi Wishes in Marathi
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi Wishes in Tamil
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi Wishes in English
Must Read:Happy Ganesh Chaturthi 2022 Status Video Download
Must Read:Ganesh Chaturthi Puja Samagri List in Hindi

tentaran google news

For more articles like, “Ganpati Bappa Songs in Marathi”, do follow us on FacebookTwitter, and Instagram. For watching our collection of videos, follow us on YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The content and images used on this site are copyright protected and copyrights vests with their respective owners. We make every effort to link back to original content whenever possible. If you own rights to any of the images, and do not wish them to appear here, please contact us and they will be promptly removed. Usage of content and images on this website is intended to promote our works and no endorsement of the artist shall be implied. Read more detailed ​​disclaimer
Copyright © 2022 Tentaran.com. All rights reserved.
× How can I help you?